Inkludering+p%C3%A5+topp+logo.jpg

Selv om mange organisasjoner lykkes med å øke det etniske mangfoldet ser vi få eksempler på mangfold på toppen i organisasjonene.

Frivillig sektor er en av de viktigste sektorene i arbeids- og samfunnslivet. En kartlegging Frivillighet Norge har gjort viser at det er langt til målstreken før ansatte og tillitsvalgte i frivillige organisasjoner kan sies å representere befolkningen.

Gjennom tre seminarer utforsker vi utfordringer, løsninger og hvordan frivillige organisasjoner kan iverksette tiltak som kan øke mangfoldet i ledelsen og blant ansatte og tillitsvalgte.


Nyheter:

Systematisk arbeid for mangfold. Artikkel om løsninger (Frivillighet Norge 19.9.19)
Inkludering på topp? Intervju med 5 generalsekretærer (Frivillighet Norge, 5.9.19)
Nå lager vi mangfoldsplakaten! Artikkel om årsmøtereslusjoner (Frivillighet Norge, 6.6.19)
Ikke nok med gode intensjoner. Artikkel om utfordringer (Frivillighet Norge, 31.5.19)
Hvordan inkludere på topp? Artikkel om manglende mangfold (Frivillighet Norge 21.12.18)