Inkludering+p%C3%A5+topp+logo.jpg

Selv om mange organisasjoner lykkes med å øke det etniske mangfoldet ser vi få eksempler på mangfold på toppen i organisasjonene.

Frivillig sektor er en av de viktigste sektorene i arbeids- og samfunnslivet. En kartlegging Frivillighet Norge har gjort viser at det er langt til målstreken før ansatte og tillitsvalgte i frivillige organisasjoner kan sies å representere befolkningen.

Gjennom tre seminarer utforsker vi utfordringer, løsninger og hvordan frivillige organisasjoner kan iverksette tiltak som kan øke mangfoldet i ledelsen og blant ansatte og tillitsvalgte.


Nyheter:

Nå lager vi mangfoldsplakaten! Artikkel om årsmøtereslusjoner (Frivillighet Norge)
Ikke nok med gode intensjoner. Artikkel om utfordringer (Frivillighet Norge)