Kontakt oss

Kontaktperson er Ida Marie Holmin. Send tips og spørsmål til ida@frivillighetnorge.no

Følg oss gjerne på facebook

Om Inkluderingskoden

Inspirasjonsbanken

På Knekk inkluderingskoden finner du eksempler, tips og råd om å øke mangfoldet i frivilligheten. Her deler frivillige organisasjoner sine erfaringer. Du finner også materiell og tilbud som din organisasjon kan benytte seg av.

Knekk inkluderingskoden er en del av Frivillighet Norges prosjekt Inkludering i frivillig sektor. Målet er å bidra til et større etnisk mangfold i og blant de frivillige organisasjonene og mer samarbeid. På Knekk inkluderingskoden finner du også generelle råd om inkludering.

Det er viktig å sette inkludering på agendaen i organisasjonen. Ta kontakt for en prat eller om du har spørsmål. Vil du inspirere andre? Vi deler gjerne din organisasjons erfaringer.

Inkluderingsprosjektet er støttet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Hva er inkludering?

Erfaringene til organisasjonene som har bidratt til inspirasjonsbanken gir et godt bilde på hva et stort og abstrakt ord som "inkludering" virkelig betyr. Inkludering handler i stor grad om trygghet. Hos alle de frivillige som har delt sine tanker om arbeidet de gjør, går dette igjen. Det er når man føler seg trygg at man oppsøker, eller gjenoppsøker, et miljø. Det kan være spesielt viktig om man ikke kjenner til frivilligheten i Norge fra før.

For noen kan språk være en utfordring, men det trenger ikke å være en hindring. God kontakt mellom medlemmer og deltakere kan gjøre det lettere å spørre når man ikke forstår. For å åpne opp for at flere skal ha tilgang til laget eller foreningen, kan man måtte endre noen av rammene for aktivitetene. Litt ekstra god tid på møter, en ekstra samtale med et nytt medlem og god informasjon om aktiviteter kan gjøre organisasjonskulturen bedre for alle. Det nytter kanskje å rope "kom hit" så høyt man kan, men man må også ta imot de som kommer. Vi må huske å tenke "oss". At alle kan bli en frivillig - i et lite lag eller i en stor organisasjon. Det er ikke alle som kommer og banker på organisasjonsdørene selv. Kanskje trenger de et lite dytt fra en som har vært der litt lengre, og som kan litt mer?

Inspirasjonsbanken viser noen av de mange mulighetene for en organisasjon som vil få flere med på laget. Uansett hvordan man velger å jobbe med dette er et av våre beste tips å respektere at vi er forskjellige og samtidig prøve å glemme forskjellene.