Trener mot smerter og for inkludering

Fardusa (35) trener hos Helseforum for kvinner og hun har kommet tilbake i arbeid. Hun ønsker å bli bedre i norsk for hun vil gjerne bytte jobb. Tilbudet hos den idelle og uavhengige organisasjonen Helseforum for kvinner er bredt og helhetlig. Helseforum for kvinner driver et senter for selvhjelp, motivasjon og mestring på Vulkan i Oslo. I tillegg henviser Helseforum aktivt til andre organisasjoner og instanser slik at deltarne får best mulig hjelp.

–Hos oss hører du ikke at det kan vi ikke hjelpe deg med, sier senterleder Ingunn G. Wickmann. Er det noe vi ikke kan så lærer vi oss det sammen med deltakerne. Som for eksempel hvordan man skifter fastlege. 

Reduserer sykefravær

Hos Helseform for kvinner blir vi godt tatt i mot ved et bord dekket med nydelige bær. Organisasjonen ble startet i år 2000 og jobber med lavterskel trening, selvhjelp, formidling, inkludering og fellesskap for kvinner med utfordrende helse- og livssituasjon. Årlig har de om lag 500 deltakere med bakgrunn fra mer enn 50 land. Helseforum for kvinner arbeider etter målsetningene i det nasjonale folkehelsearbeidet og Oslos folkehelseplan. De samhandler blant annet med arbeidsgivere, Nav, helsevesenet, forskere og organisasjonsliv.

Organisasjonen har medarbeidere med ulik bakgrunn og brukererfaring. Tidligere deltakere, lege og sykepleier arbeider som miljøarbeidere og instruktører. Sammen med 20 frivillige bidrar de til at deltakere opplever trygghet, selvutvikling og mestring.

Helseforum kan vise til gode resultater. Deltakere får bedre fysisk og psykisk helse, blir mindre pleietrengende, får økt funksjonsevne, motivasjon og livskvalitet, samt reduserer sykefravær.

Tilbake i jobb med lavterskel trening

Fardusa kom fra Somalia som flyktning og har bodd i Norge i ca. 14 år. Hun har jobbet i mange år, og fikk jobb raskt før hun lærte seg norsk. Fardusa begynte å gå hos Helseforum for kvinner etter at hun mistet jobben sin da hun ble langtidssykemeldt pga. smerter. Fardusa deltar på grunn av mange ting, men aller mest liker hun gruppetimene. Helsen ble gradvis bedre og hun begynte å jobbe frivillig hos Helseforum. Da hun ble friskere og startet å søke jobber stilte Helseforum for kvinner med attest og var referanse til den jobben som hun har nå. Nå er Fardusa i 100 prosent jobb igjen, men ønsker å komme videre i en annen jobb som ikke sliter så mye på helsen

 –Her får jeg økt motivasjon, hjelp til å skrive CV og hvordan jeg skal bruke kroppen slik at jeg ikke får så mange smerter. Jeg praktisere norsk, får nye venner, hjelp til kosthold og noen jeg kan snakke med. Jeg har blitt mye bedre av å gå hos Helseforum for kvinner.  

Fra deltaker til frivillig

Christine (60) er fransk-norsk. Hun kom til Norge som 17-åring og er utdannet førskolelærer. Da hun ble langtidssykemeldt begynte hun hos Helseforum for kvinner. 

 –Jeg var langt nede og alt var svart før jeg begynte her. Helseforum for kvinner er et sted hvor det ikke er store krav og hvor man blir tatt godt imot. De som jobber her er alltid vennlige, de tar imot deg som du er. 

Christine synes det er hyggelig å se at andre som har problemer har det bra på Helseforum for kvinner. Hun har også blitt frivillig. Hun forteller at hun blant annet har hjulpet til på turer, sykkelkurs og skidager. Hun har også fått venner og blitt god venn med Fardusa. Hun synes det er veldig spennende å møte mennesker fra andre kulturer. Christine har hatt problemer med ryggen og har blitt bedre etter å ha gått på Helseforum for kvinner. 

–Jeg går her fortsatt fordi jeg trives, legger hun til. Det viktigste for Christine er at hun får trening mot smerter som deltaker hos organisasjonen. Hun mener organisasjonen har hjulpet henne generelt med å ha det godt, og hjulpet henne indirekte i arbeidslivet.  

Skaper lave terskler

Ingunn bekrefter at å skape trivsel og lave terskler er en viktig del av arbeidet hos Helseforum for kvinner. –Vi legger stor vekt på å være rund i kantene. Her skal man kunne komme som man er. Har du ikke sko å trene i så får du låne sko.  Økonomi og språk er terskler vi jobber for å holde lave, men det viktigste er å opptre imøtekommende. Hun mener videre det er bredden i det de gjør som bidrar til lave terskler. 

Språk og ny kunnskap

Med deltakere fra over 50 land blir norsk fellesspråket og det gir mulighet for å praktisere norsk. Mange av de frivillige er norsklærere og Helseforum driver også norskundervisning. 

Daglig leder Nina Torgersen forteller at mange som sliter med språk kvier seg for å snakke. Derfor legger vi vekt på å skape en arena der man ikke trenger å være redd for å dumme seg ut når man snakker. Mange som går her har lite norskkunnskaper. Da er gleden av å være i aktivitet sammen viktig.

Helseforum arrangerer også temadager for eksempel om barneoppdragelse, helsespørsmål og andre aktiviteter i samfunnet. Både andre frivillige organisasjoner og institusjoner som Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI), sykehus og krisesenter m.m. kommer hit og har foredrag. 

Helseforum har ikke formelle selvhjelpsgrupper, men deltakerne hjelper hverandre mye på samme måte som i slike grupper. Man deler erfaringer og kunnskaper. Her blir man både hjulpet og motivert av andre. En som sier at det er umulig å få jobb kan bli dratt med av en annen for å banke på dører til mulige arbeidsgivere. Vi ser også at deltakere tar med seg norsklekser og hjelper hverandre med det.

–Helseproblemer er den viktigste grunnen til at folk faller utenfor arbeidslivet. Trening kan føre til inkludering. Man blir friskere og man klarer å gå på jobb og norskkurs m.m. Noe av det vi ser at vi er gode på er å hjelpe folk som har blitt sykmeldt til å komme tilbake i jobb. 

Meningsfullt

Nancy Adel er fra Egypt og jobber som instruktør hos Helseforum for kvinner og begynte selv som deltaker i 2005. Hun er veldig interessert i dans og aerobic, og fant Helseforum for kvinner på egen hånd ved hjelp av internettsøk.

–Det er veldig hyggelige mennesker her, jeg vil at alle skal føle seg velkomne, få råd, veiledning og støtte. Jeg kan ikke tenke meg å bytte til et annet senter.  Jeg ser at deltakerne får bedre fysisk form, mer energi og motivasjon til å gå ut i arbeidslivet.

Inger (70) er pensjonert fysioterapeut og har vært frivillig for helseforum for kvinner i 4 år. Hun har gruppetimer som heter trening mot smerter.  Etter å ha lest i avisen at Helseforum for kvinner måtte stenge fordi de ikke hadde nok bevilgninger ringte hun og fortalte at hun ønsket å være frivillig.

 –Jeg ville gjøre noe nyttig som samtidig er meningsfylt.

Inger mener det er mange ting som er bra med Helseforum for kvinner. –Det er forventet at du kommer, men det er lavterskel, det koster mindre, treningen er ikke for krevende og det er vennlig. Dette er spesielt for stedet, sier hun.  

 –Og jeg ser at folk klarer mer og har mindre vondt, legger hun til.

Tekst: Yasmin Emeci og Ida Marie Holmin august 2018. Foto: Frivillighet Norge.