Samhold ved å spille på samme lag

thumbnail-3.jpeg

Oslo Idrettskrets og Akershus Idrettskrets arrangerer inkluderingskonferanse én gang i året for alle idrettslagene som deltar i ordningen «Inkludering i idrettslag». I år har Frivillighet Norge vært med på å konferansen der man jobber aktivt for å fremme idrettens visjon om idrettsglede for alle!

Frivillighet Norge kjenner seg godt igjen i idrettens visjon, i foredraget ble det fokusert på målene i Fritidserklæringen om at alle skal kunne delta i en fritidsaktivitet. Både Frivillighet Norge og foredragsholderne fra Idrettsforbundet og idrettskretsen fremhevet ALLEMED som et godt verktøy for idrettslag og andre frivillige organisasjoner i arbeidet med dette målet. 

Samarbeid om inkludering

Idrettskretsene i Oslo og Akershus samorganiserer inkluderingskonferansene, og velger hvert år en ny vinkling på temaet inkludering. Frivillighet Norge hadde gleden av å bidra med workshop dette året, som gav deltakerne mulighet til å dele erfaringer og tanker rundt arbeidet i deres egen klubb. Det er forventet at hver klubb som deltar i ordningen skal stille opp en representant på konferansen, og det bidrar til at det er en mangfoldig gjeng som har ulike erfaringer og metoder å dele med hverandre.  

-      Vi ønsker at idrettslagenes medlemmer skal speile demografien i området de rekrutterer fra, og vi utfordrer klubbene på dette. Å nå dette målet er ikke en enkel løsning og det er viktig å jobbe systematisk og steg for steg, forteller Ingrid Maurstad som er rådgiver hos Oslo Idrettskrets. 

Hun forteller videre at de har stort fokus på at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta i idretten. Det er imponerende 50 idrettslag som får tilskudd til å drive 84 ulike idrettstilbud gjennom tilskuddsordningen, og felles for alle tiltakene er at det er gratis eller svært rimelig å delta.

Akershus Idrettskrets og Oslo Idrettskrets jobber tett sammen for å senke tersklene for barn og unges deltakelse i idrett og fysisk aktivitet. Johan Conradsson, seniorrådgiver hos Akershus Idrettskrets forteller at målet er å utligne forskjellen i deltakelse innenfor idrett. 

«Målet er at idrettslagene kan gi et bedre tilbud jenter og gutter fra familier med lav betalingsevne og familier med minoritetsbakgrunn», forklarer ham og gir uttrykk for at de har spesielt fokus på inkludering av jenter med innvandrerbakgrunn da de i større grad ikke har vært innom idrett.

Ny inspirasjon og kunnskap

En av deltakerne var Janne Lofstad fra Lysaker Squash klubb, som opplevde at konferansen gav både inspirasjon og faglig påfyll. Hun forteller at det er første gang at klubben deltar på konferansen, da de ikke visste om dette tiltaket tidligere. Klubben har derimot jobbet mye med inkludering fra tidligere av, med spesielt fokus på å få med flere jenter, flyktninger og økonomisk vanskeligstilte.

-      Når man er samlet gjennom idrett så snakker man sammen, på tvers av ulike typer idrett og det gir oss muligheten til å få nye ideer.  Endre måten vi tenker på og tenke utenfor boksen.  

Hun var spesielt begeistret for at en av foredragsholderne tipset om verktøyet frivillig.no som er utviklet av Frivillighet Norge. Der kan organisasjoner registrere frivillige oppdrag og rekruttere nye frivillige ved å åpne døren til organisasjonen og senke terskelen for deltakelse. 

En annen deltaker som også deltok på Inkluderingskonferansen for første gang, Marianne Hylland fra Bærum Squash klubb, delte begeistringen for å kunne tilegne ny kunnskap og bli inspirert til å få nye ideer til integreringsarbeid til sin klubb. Hun forteller at klubben har jobbet lenge med integrering, men at deltakelsen i konferansen og i ordningen bidrar til ny kompetanse og økonomiske midler som vil gjøre arbeidet enklere.

-      Det er utrolig viktig å bidra til at alle kan være med uavhengig av hudfarge, kultur og oppvekstkår, og at idrett er et glimrende middel for å lykkes med integrering.

Marianne svarer på spørsmålet om hvilke erfaringer hun har gjort seg gjennom deltakelsen ved å fortelle oss at det har gjort henne tryggere på at den jobben hun har gjort faktisk er viktig, og avslutter med å si «kanskje viktigere enn jeg var klar over».

Styrke samhold gjennom inkludering

Det ble fremhevet av flere på inkluderingskonferansen at deltakelsen gav dem en følelse av tilhørighet og samhold i å løse mange av de samme utfordringene, selv om det naturligvis vil være variasjon i hvilke løsninger som vil fungere i de ulike idrettsklubbene, med tanken på idrettens bredde og mangfold.

En som opplevde dette var Yusra Salah Hassan fra Furuset IF, som forteller at hun ble kjent med mange mennesker som hadde like utfordringer og like mål.

-      Det var veldig motiverende, og det var kult å få nye innspill og forslag til hvordan vi kan bli en bedre klubb.

Hun avslutter med å fortelle at det har vært en lærerik opplevelse, og hun har fått inspirasjon til å yte sitt beste og jobbe for et sterkt samhold i klubben. 

Å inkludere i samholdet bidrar til en sterkere og mer levende idrettsklubb, og det virker som deltakerne i inkluderingskonferansen er blitt inspirert til nettopp dette!

Tekst: Nasrin Naimy 2018. Foto: Akershus Idrettskrets