Frivilligheten på besøk

IMG_2781-2.jpg

I oktober arrangerte Oslo Voksenopplæring (VO) HelsfyrFrivilligdager for første gang. Formålet var at deltakerne på forberedende voksenopplæring skal bli kjent med frivilligheten, lokale organisasjoner, og aktiviteter og tjenester som er tilgjengelig i deres lokalmiljø.

Lene Furuli, rådgiver hos Oslo VO Helsfyr har jobbet med planleggingen av Frivilligdager, og hun delte inspirasjonen som lå til grunn for at de ønsket et slikt tiltak.

-      Vi har samarbeidet litt med noen frivillige organisasjoner på skolen, bl.a. Stella kvinnesenter i Oslo Røde Kors. Vi har erfart at språktrening på slike møteplasser fungerer vel så bra som på en arbeidsplass og at mange organisasjoner har tilbud og aktiviteter eller er åpne for å invitere inn flere med behov for språktrening. I tillegg ønsket vi å få fram at frivillige organisasjoner er en arena for nettverksbygging, sosiale møteplasser, læring og en måte å komme i kontakt med andre på, ikke minst som ny i byen. I tillegg til at man kan drive med noe man liker eller fremme en sak man er opptatt av. 

Hun forteller videre organisasjoner ble invitert til å delta på tre måter; gjennom å stå på stand, holde foredrag eller ved å ta i mot besøk hos egen organisasjon.

-      Deltakerne fikk en timeplan for dagene der de fikk foredrag om frivillighet fra Frivillighet Norge, besøk av en organisasjon til fastsatt tid i klassen. I tillegg besøkte de organisasjoner som hadde stand med spørsmål de hadde forberedt på forhånd.

Furuli legger til at de fikk veldig god respons fra organisasjonene, og at de fleste opplevde det som en enkel måte å komme i kontakt med en målgruppe det er å vanskelig å nå frem til. 

Synlighet på gateplan

Hayar Rasul er elev ved voksenopplæringen. Han er positiv til at frivilligheten kommer på besøk og mener at synlighet er viktig for at nye landsmenn skal få tatt del i de mangfoldige opplevelsene, erfaringene og kompetansebyggingen som ligger i frivillig arbeid.

-      Det er viktig at vi får innsikt i hva organisasjonene jobber med, og at forstår verdien av frivillig arbeid, på tross av at det er ulønnet. Jeg har selv vært frivillig i Røde Kors, og det var en veldig god opplevelse for min del.

Han presiserer at organisasjonene må møte mennesker der de er, spesielt når det gjelder minoritetsbefolkningen som ikke finner veien til de tradisjonelle møteplassene.

Rasul oppfordrer organisasjoner til å holde stands på kjøpesentre, i gågater og bli synlig for hele befolkningen.

En annen deltaker på Oslo VO Helsfyr, Jugenda Detta, er enig i at frivillige organisasjoner må bli mer synlig for minoritetsbefolkningen.

Hun har bodd i Norge i 19 år og har bakgrunn som frivillig i Røde Kors. På Frivilligdager har møtt nye organisasjoner som hun aldri hadde hørt om tidligere.

-      Jeg synes dette tiltaket er veldig bra. Folk kommer fra andre land, og kan ikke språket. Elevene i min klasse er veldig glad og setter pris på at organisasjonene kommer for å besøke dem, forteller hun entusiastisk. 

Åpne en dør

Et mangfoldig og bredt utvalg av frivillige organisasjoner deltok på Frivilligdager.

En av disse er Norsk Folkehjelp. Camilla Peace Sundvoll, rådgiver i Flyktning- og inkluderingsenheten deltar på Frivilligdager for å fortelle om aktivitetene og tilbudene deres. I tillegg til å formidle hvordan de jobber med de ulike prosjekter prøver de å rekruttere flere med innvandrerbakgrunn til å delta i frivilligheten.

-      Det er den arenaen man blir kjent med det norske samfunnet, nordmenn og bygger nettverk. Det å komme seg ut i samfunnet og delta, og ikke minst være en ressurs i frivilligheten er viktig for oss. Det er ikke slik at Norsk Folkehjelp skal rekruttere innvandrere for å selv drive frivillighet for dem, det er for at innvandrere selv skal kunne komme og legge sine ressurser på bordet, presiserer Sundvold.

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S) deltok også på Frivilligdager. Fylkesleder Toril Guldbransen i N.K.S Oslo, forteller at de har truffet mange elever med flerkulturell bakgrunn som har stor interesse for organisasjon.  

-      Her har vi muligheten til å knytte oss til minoritetskvinner som vi har utfordringer i å komme i kontakt med, sier hun.

Hun forteller videre at det er viktig at de som kommer til landet får vite om de frivillige organisasjonene og tilbudene som finnes. 

-      Det er viktig at vi blir kjent med hverandre, og kunne omgås hverandre mer enn det vi allerede gjør. Stort sett har vi en distanse til minoritetsbefolkningen. Vi ønsker at de vet at organisasjonen vår finnes og at de er hjertelig velkommen, avslutter hun.  

Gode tilbakemeldinger og utfordringer

Voksenopplæringssenteret forteller at elevene synes at det var lærerikt, morsomt og spennende med Frivilligdager.

Furuli legger til at mange av deltakerne har hektiske liv med skole, jobb og familieforpliktelser, og dermed har mest behov for aktiviteter som har merverdi utover at det er en morsom aktivitet. 

-       Mange er opptatt av leksehjelp, vi skulle nok ønske oss mer leksehjelp for målgruppa vår – voksne som går på skole. Tre av organisasjonene som deltok var rettet mot kvinner, vi har mange unge, mannlige deltakere uten nettverk eller familie – det kan virke som det er behov for flere møteplasser for denne gruppa.

 Hun avslutter med å fortelle at de vurderer å ha Frivilligdager som en årlig aktivitet som inspirerer og åpner dører mellom frivilligheten og minoritetsbefolkningen.

Foto og tekst: Nasrin Naimy. 2018