Hvordan inkludere på topp?

Hvem savner vi i ledelsen i organisasjonene våre?

Hvem savner vi i ledelsen i organisasjonene våre?

Vi må starte i dag, var en av konklusjonene på seminaret til Frivillighet Norge om inkluderingsarbeid i organisasjoner.

–Mange frivillige organisasjoner lykkes med å øke mangfoldet i organisasjonen sin når det gjelder deltakere, medlemmer og frivillige. Men vi ser få eksempler på mangfold i toppledelsen i organisasjoner. Dette gjelder både blant ansatte, tillitsvalgte og styreledere. Dette krever langsiktig innsats. Her har vi noe å lære fra næringslivet. Det er i vår egeninteresse å rekruttere fra hele befolkningen, sa generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen.

Frivillighet Norge vil sette større fokus på dette i 2019 og startet med 12. desember i år med å invitere blant andre Mawra Mahmood, tidligere leder for Røde Kors Ungdom, Ingrid Maurstad og Johan Conradsen fra Oslo Idrettskrets og Akershus Idrettskrets og Chris Hovde fra Telia invitert til å utfordre og inspirere oss om temaet.

Hva mener vi med mangfold?

–Mangfold er en ressurs, vi skal ikke lenger trenge å begrunne verdien av mangfold, den bør vi alle nå være enige om at er stor, sa Chris Hovde fra Telia, som jobber strategisk med mangfoldsarbeid i egen bedrift. Telia søker samarbeid med andre om økt mangfold, blant annet med frivillige organisasjoner. –Vi må gjøre mer og snakke mindre. Det finnes flere gode eksempler på virksomheter som i løpet av kort tid har fått til en god kjønnsbalanse i sin virksomhet. Sjekk bare ut Unacast som gikk fra 17% til 36% kvinner i løpet av 6 måneder og fra 0 til 31 % kvinnelige programmere på samme tid. Det er mulig, og det trenger ikke være et langtidsprosjekt. Vi må være villige til å handle nå.

Hovde utfordret også organisasjonene til å tenke gjennom hva de mener med mangfold og hva man tenker at det gir av verdi for nettopp dem.

–Hva legger vi å for eksempel velge den beste kandidaten? Er det viktigste å kunne levere på oppgavene på individnivå fra dag en, eller er det kanskje et større totalbilde enn kun de konkrete arbeidsoppgavene som gjør at en kandidat er best egnet?, spurte han.

Telia har satt mangfold på sin strategiske agenda. De har gått gjennom alle interne prosesser blant annet for rekruttering og lederprogrammer. De har tydelige ambisjoner om et større mangfold i et bredere perspektiv i sin virksomhet. Alle ansatte blir også oppfordret til å yte 8 timer frivillig arbeid for en frivillig organisasjon, blant annet for å komme ut og møte en større del av mangfoldet i samfunnet. Chris fortalte også at han ofte utfordrer ledere og andre han møter på sin vei til å ta en kikk på seg selv og tenke over hvor mangfoldig deres eget nettverk er. For om mangfold virkelig er så viktig for deg som du sier, hvorfor gjenspeiler ikke da ditt nettverk av venner dette?

Flere veier til toppen

Tidligere leder i Røde Kors Ungdom, Mawra Mahmood, fortalte at hun ble headhuntet til organisasjonen. Hun hadde ikke mye bakgrunn fra arbeidet i organisasjonen, men mye å bidra med.

–Jeg ble valgt inn i landsrådet til Røde Kors Ungdom som medlem to år før jeg tok over som leder. Da jeg ble valgt som leder i RKU ble jeg automatisk også medlem av landsstyret til Røde Kors. Jeg var ikke det tradisjonelle og trygge valget, men kunne bidra med noe nytt og også komme med kritiske spørsmål inn på toppnivå. Å gå utenom normalen kan være fint, sa hun.

Hun oppfordret organisasjonene til å snakk høyt om mangfold og ikke gå rundt grøten. Toppledelsen må være tydelig ovenfor de som skal rekruttere ansatte og overfor valgkomiteene på at de vil ha et større mangfold. Utvid nettverket til organisasjonen og skap et grunnlag for større mangfold. Merk dere flinke folk for eksempel i studentmiljøene som kanskje kan være interessert å gjøre en innsats i deres organisasjon om noen år, knytt kontakter, så blir det lettere å finne noen å spørre.

Som leder tok hun blant annet tak i det visuelle uttrykket til organisasjoner. Budskap må gjentas for å nå ut og også bruk av bilder i brosjyrer og på hjemmesider må gjenspeile ambisjonene om mangfold. I et styre angår alle tema alle. Det er viktig å ikke legge et større ansvar for saker om mangfold på de i styret som for eksempel er unge, kvinne eller innvandrer. En annen religion eller kultur gjør ikke at man ikke evner å være objektiv.

Få innvandrere blant tillitsvalgte i idretten

Ingrid Maurstad, Rådgiver Inkludering i Oslo idrettskrets og Johan Conradson, seniorrådgiver i Akershus idrettskrets fortalte om arbeidet for å inkludere bredere og få større mangfold i idretten. De kjente seg igjen i at det er viktig å skape et grunnlag å rekruttere fra.

Som for befolkningen for øvrig er idrett den mest populære fritidsaktiviteten blant innvandrere, men likevel er færre med. En undersøkelse de har gjort viste at omtrent 8 prosentav medlemmene idretten i Oslo og Akershus har minoritetsbakgrunn. Det tilsvarer 10 prosent mindre en befolkningsgrunnlaget.

–Det må mer til enn å få med deltakere og medlemmer. Mangfoldet må på plass mer gjennomgående i klubbene og bli synlig. Kun 2 prosent av våre tillitsvalgte er minoriteter med innvandrerbakgrunn. Mange av idrettslagene mangler en god plan for hvordan de kan jobbe med å rekruttere bredere til tillitsvervene. Dette er en stor utfordringen for oss som vi skal gjøre noe med, sa Conradson.

Maurstad fremhevet at de må også bli flinkere til å fremheve de som bør sees og synliggjøre ressursene i det mangfoldet som finnes blant medlemmene. I 2016 ble Sajandan Rutthira kåret som årets ildsjel på Idrettsgallaen. Han har fremhevet at tillit, ansvar, trygghet og anerkjennelse hadde hatt stor betydning for hans vei i Furuset IF og Høybråten og Stovner IL.

Neste år starter idrettskretsene i Oslo og Akershus et program for å øke mangfoldet. De skal jobbe langs to spor. Et spor mot enkeltpersoner for å heve kompetansen, gi selvtillit og øke motivasjonen for å være trenere og ledere. Det andre sporet er å jobbe med å øke bevisstheten i valgkomiteene og i idrettslagene om betydningen av mangfold i hele organisasjonen.

Forventinger fra regjeringen

Forventninger til organisasjonene i regjeringens integreringsstrategi, kulturmelding og frivillighetsmelding var også tema på møtet. Alle disse dokumentene peker på frivillige organisasjoner som arena for økt og bredere deltakelse og tilhørighet til samfunnet. I dette ligger det en anerkjennelse av at frivillige organisasjoner spiller en viktig rolle som aktør og arena for integrering og inkludering. Det ligger også en forventning der som vi som frivillige organisasjoner må ta til oss og gjøre til en forventingen vi har til oss selv.

En av konklusjonene på møtet var at det er viktig med et langsiktig arbeid for å øke mangfoldet og inkludere bedre, men i tillegg må vi være utålmodige og se etter snarveier for å komme til mål.

Frivillig.no

Trenger dere nye frivillige og et større mangfold blant disse? Frivillighet Norge driver Frivillig.no, en rekrutteringsportal der frivillige organisasjoner kan annonsere etter frivillige. Portalen lykkes svært god i å nå unge og innvandrere.

Tekst: Anine Dedekam Moldskred og Ida Marie Holmin. Foto: Ida Marie Holmin. 2018.