Inkluderingstips på film

Savner du noen i organisasjonen din? Ser du at noen trenger en venn? Vil du ha flere å dele interessene dine med? Vi håper filmene våre med inkluderingstips inspirerer deg. 

Hva er inkludering for deg? Send oss ditt innspill.

Inkludering er å bli kjent med hverandre

I frivillige organisasjoner blir vi en del av et større fellesskap. Vi ble med MiR – Multikulturelt initiativ og ressursnettverk på hyttetur. Her kan du se den første filmen i serien vår med inkluderingstips.

MiR – Multikulturelt initiativ og ressursnettverks visjon er å være brobygger mellom foreldre, barn, unge og storsamfunnet med økt livsmestring, gjensidig forståelse og likeverdig deltakelse for alle som resultat. Organisasjonen har en egen ungdomsgruppe, MiR-Ung, og lokallag flere steder i landet. MiR har blant annet leksehjelp, helseprosjekter og kurs for foreldre om oppfølging av barn på skole og fritidsaktiviteter.

 

Inkludering er å skape noe sammen

Å delta i frivillige organisasjoner gir oss en følelse av identitet og tilhørighet. Vi dro på  Mangfoldhusets juleverksted. Se den andre filmen i en serien vår med inkluderingstips.

Mangfoldhuset er en ideell frivillig organisasjon med regionale avdelinger i Oslo, Stavanger, Trondheim og Oslo. Målet er å fremme sosial utjevning, styrke enkeltmenneskers samfunnsengasjement og praktisere inkludering, dialog og fellesskap. Mangfoldhusene bidrar til kunnskapsformidling gjennom diskusjonsfora, kurs og aktiviteter som kunst, kultur, helse og idrett og aktiviteter for barn og ungdom.

 

Inkludering er å snakke sammen

Et inkluderende samfunn forutsetter en inkluderende frivillig sektor.  Vi ble med på norskkurset til Inter Kulturell Kvinne Gruppe. Få med deg tipsene i den tredje filmen vår om inkludering. 

Inter Kulturell Kvinne Gruppe samler kvinner med ulik bakgrunn. IKKG vil å være et bindeledd mellom kvinner og norske myndigheter for å utveksle viktig informasjon. De ser organisasjonsarbeid som svært viktig for å kunne fremme kvinners rettigheter, behov og interesser i alle fora der det er naturlig. IKKG jobber med spørsmål som helse, sosiale problemer, arbeidsliv, barns situasjon og norskopplæring.

IKKG er en del av nettverket Internasjonal Helse- og Sosialgruppe.

 

Inkludering er å oppleve naturen sammen

Inkludering er noe alle i samfunnet må gjøre i hverdagen. I den fjerde filmen vår med inkluderingstips inviterte Norges Jeger- og Fiskerforbund oss med på tur i skogen. 

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) er interesseorganisasjon for både jegere og sportsfiskere og formidler kunnskap om jakt og fiske i Norge. NJFF har fokus på å sikre god tilgjengelighet til jakt og fiske, gode opplæringsmuligheter og å etablere åpne og inkluderende miljøer for jegere og fiskere.

 

Inkludering er å ha samme rettigheter og muligheter

I frivillige organisasjoner blir en del av et større fellesskap og får muligheten til å drive med det vi er interessert i sammen med andre. I den siste filmen vår i serien med inkluderingstips fikk vi være med på Språkvenn hos Drammen Sanitetsforening. 

Drammen Sanitetsforenings jobber med å vise omsorg for nærmiljøet, fremme trivsel og glede til de som trenger det mest og meningsfulle aktiviteter for medlemmene. De har aktiviteter som språkvenn, systue, binding av fastelavnsris og temamøter for eksempel om demens, brannvern og bistandsarbeid.

Filmene er laget for Frivillighet Norge av Norsensus Mediaforum. Film og produksjon: Mariel Melø Hansen, Patrick Billingstad, Vedat Sevincer. Musikk: Tristan Troy Rasay. Prosjektledelse: Abdurrahim Gunaydin, Vedat Sevincer. Medarbeider: Donald Shahini, Xue Li.

Februar, 2018