Fra studiering til interesseorganisasjon

Internasjonal kvinnegruppe

Internasjonal kvinnegruppe

I 30 år har Ås Internasjonale Kvinnegruppe (ÅIK) holdt det gående. Det som startet høsten 1986 som en studiering om kulturutveksling tilknyttet Ås Husmorlag ved Norges Landbrukshøyskole, utviklet seg til en viktig interesseorganisasjon som setter kulturutveksling og mangfold i fokus i den lille landbrukskommunen Ås.

Internasjonale studenter

Allerede på 80-tallet var det mange internasjonale studenter ved Norges Landbrukshøyskole. Mange av utvekslingsstudentene var menn som kom med konene sine, og det var de man hadde i tankene da studieringen som skulle resultere i interesseorganisasjonen ÅIK ble arrangert.

– Som oftest hadde ikke konene noe å gjøre, og var ganske mye alene. Derfor valgte May Persson og noen andre kvinner å starte en studiering blant annet med kurs mat fra andre land og fra Norge, forteller Saroj Pal.

I tillegg til May Persson, var initiativtagerne tre andre kvinner fra lokalmiljøet; Yrsa Berner, Gro Sjøtveit og Reidun Steenberg. Persson var leder for gruppen i 10 år, og helt frem til hun døde den 12.oktober 2016.

Inkludering og likestilling

Siden ÅIK ble opprettet i 1986, har kvinnegruppens visjon vært å integrere og inkludere kvinner fra andre land i lokalsamfunnet, sosialt og kulturelt, samt kulturutveksling mellom nye landskvinner og etniske nordmenn. Likestillingsprinsippet stått sterkt fra starten.  Målet har vært å skape et miljø der innvandrerkvinner kan bli trygge på seg selv til å ta egne valg og stå opp for seg selv.

–  Det handler om women empowerment, forklarer tidligere leder av ÅIK, Grazyna Englund.

Bredt spekter av arrangementer

ÅIK har stått bak mange sosiale og kulturelle arrangementer og aktiviteter som temamøter om omskjæring, hijab, mat og personlige historier, samt billige utflukter til Oscarsborg i Drøbak og Osloturer med guide. På et tidspunkt tilbød ÅIK også innvandrerkvinner hjelp med å ta bilsertifikatet.

En samling med IMDI, hvor IMDI fortalte om deres arbeid inspirerte ÅIK til å prøve å få i gang tilbud for innvandrerkvinner. Resultatet ble blant annet svømmeopplæring for særlig innvandrerkvinner. I dag er svømmekurset det eneste i Folloregionen rettet mot innvandrerkvinner.

– Ved oppstart i høst ble vi kontaktet av en etnisk norsk dame som ønsket å delta. Etter sin første time kontaktet hun meg igjen kun for å si at hun syntes det var var et fantastisk tilbud og at hun var kjempefornøyd med svømmeopplæringen, forteller Saima Mushtaq, leder av ÅIK.

I tillegg arrangerer kvinnegruppen åpne kulturkaféer. I oktober i år inviterte de til fårikålaften. Siden 1987 har gruppen også tilbudt danseundervisning i internasjonal folkedans.

– Jeg aller mest redd for at svømmekurset vil forsvinne om Ås Internasjonale Kvinnegruppe eventuelt skulle bli lagt ned, sier Pal.

Drevet av ildsjeler

– Det er et veldig givende arbeid å drive ÅIK og vi ser at kvinnegruppen gir våre medlemmer så mye tilbake, sier Mushtaq.

Siden 2000 har ÅIK vært en selvstendig organisasjon som har klart seg bra på grunn av sitt nære samarbeid med Kulturetaten og flyktningkonsulenten i Ås kommune. De har samarbeidet tett med biblioteket om ulike arrangementer – spesielt tilknyttet kulturkaféen. I tillegg til kommunen har Akershus fylkeskommune, Ås SV og Ås Arbeiderparti vært viktige økonomiske støttespillere.

– Nei, nå må vi spise opp kake dere, sier Saroj Pal avslutningsvis.

På bildet: Indiske Saroj Pal (t.v. foran) har vært aktiv siden 1992, sammen med polske Grazyna Englund (t.h. bakerst). Pakistanske Saima Mushtag (t.v. bakerst), er leder og ble aktiv i ÅIK gjennom å delta sammen med søstrene sine på aktivitetene kvinnegruppen tilbød. Hanne Marit Gran (t.h. foran), som er sekretær i ÅIK og ganske ny i kvinnegruppen, ble engasjert som følger av at Saroj spurte henne.

Tekst og foto: Tika Leon (2016)