Skaper stolthet

EggenKantina-e1477472758290.jpg

I 1996 tok Vålerenga fotball et oppgjør mot rasisme. Det ble starten på inkluderingsarbeidet. Lars Eirik Eggen har jobbet med inkludering i klubben i 14 år.

-Et av tiltakene var Fargerik fotball. I 2016 har Vålerenga mot rasisme 20 årsjubileum. Vi skal selvsagt ha jubileumsturnering! Fargerik fotball har fokus på fair play, gode holdninger og vennskap. Gjennom Norges fotballforbund spredde det seg og drives i dag på 60 steder i landet.

I tillegg til fotball opp til elitenivå har klubben flere sosiale prosjekter. En egen stiftelse administrerer de sosiale prosjektene. Her går det med fire årsverk og mye innsats fra mange frivillige.

Alle skal med

Lars Eirik forteller at de har lyktes fordi inkluderingsarbeidet ikke har vert enkelthendelser, men at de har klart å jobbe med det over tid.

-Får man til mange gode historier, så skaper vi stolthet og engasjementet vil vedvare over tid. Idretten er inkluderende i bunnen. Vi har et fokus på at alle skal med og det gjennomsyrer hele klubben. Fra elitenivået til aktivitetene for barn og ungdom.

Få foreldrene med!

Klubben vet at det er viktig å inkludere foreldrene. Åpne møteplasser er populært. Turneringer er en fin arena for å dra med foreldre som frivillige. Det jobbes med å få med flere minoritetsforeldre på dugnad og vise hvor viktig det er for dem selv og barna.

-Det enkle er ofte det beste for å inkludere foreldre. Vi må vise at dugnadsarbeid kan være enkelt. Få dem til å forstå at det ikke er så mye som skal til for å gjøre en innsats. Det kan være å bake en kake eller å kjøre til kamp. Vår erfaring er at jo mer konkret oppgaven er jo enklere er det å få med foreldre.

Flyktningsituasjonen

Klubben har engasjert seg i flyktningsituasjonen og har hatt innsamlingsaksjoner under kamper på stadion.

-Vi tilbyr også trening for flyktninger en gang i uka. Det er et tilbud som fungerer fint for beboere på transittmottak i bydelen. De bor der for en kort tid og da har vi lagt vekt på å kunne tilby en aktivitet som de kan ha glede av den tiden de er der. Vi ønsker å gi dem et positivt tilbud. Vi ønsker å gjøre deres hverdag bedre og gi dem en opplevelse av å bli tatt godt imot.

Sosiale prosjekter

Vålerenga fotball driver blant annet arbeidstrening for ungdom som faller ut av videregående (30 per år) og Vålerenga gatelag, et lag for rusavhengige. Klubben hører til bydel Gamle Oslo, en bydel der en høy andel av befolkning har minoritetsbakgrunn og mange barn kommer fra familier med dårlig økonomi. Gjennom inkluderingsprosjektet http://ip.vif-samfunn.no fanger klubben opp barn og unge som ellers ikke ville hatt mulighet til å delta.

-Vi har ferietilbud for barna og familien deres. Vi har også tiltak der vi kan tilby en mor arbeidstrening og mulighet for å bygge nettverk.

-Vi kaller det ikke et fattigdomsprosjekt, men er tydelige på at det er for barn og unge fra fattige familier. Om det hadde vært helt åpent for alle hadde vi ikke nådd den egentlige målgruppen. Det hender noen ikke ønsker å bli tatt bilde av. Men vi opplever ikke at stigmatiseringen ved å delta er et så stort problem som mange skal ha det til. Vi har også andre gratis tilbud i klubben og et fond som gir oss mulighet til å gi støtte til å delta i aktivitetene i klubben.

-Vålerenga fotball har et samfunnsansvar. Gjennom de sosiale prosjektene har vi mulighet til å skape bevegelse, gi folk nye muligheter og å spille på alle de ringvirkningene det har for folk å være tilknyttet et idrettslag.

-De to siste årene har en familie som har ventet på sin asylsøknad deltatt på mange av våre aktiviteter i Inkluderingsprosjektet. De fikk nettopp innvilget sin søknad og var utrolig takknemlig for de aktivitetene de hadde fått delta på gjennom oss i ventetiden.

Dette er en av mange solskinnshistorier som våre prosjekter skaper.

Tekst: Ida Marie Holmin. Foto: Vålerenga fotball. 2016.