Inni er vi like

multispråk.jpg

Stiftelsen Organdonasjon har startet et prosjekt som de har kalt for "Inni er vi alle like". Bakgrunnen for dette prosjektet er at de ønsker å øke kunnskapen om organdonasjon og transplantasjon blant innvandrere og ikke-etniske nordmenn. 

Hensikten med prosjektet er å komme i dialog med ikke-etniske nordmenn for å inkludere de i informasjonsarbeidet sier prosjektkoordinator i Stiftelsen Organdonasjon Mimi H. Kleinberg.

Det viktigste er at Stiftelsen Organdonasjon kan være en viktig bidragsyter i å stimulere til forståelse og kunnskap som inviterer til at ikke- etniske nordmenn forstår hva organdonasjon innebærer, og tar stilling til dette sier Mimi H. Kleinberg.

Livsviktig prosjekt

Befolkningsgrupper fra Asia og Afrika tilhører ofte blodgruppe B, en relativt sjelden blodtype i majoritetsbefolkningen i Norge, men vanligere i det sørlige Asia, og Afrika. På grunn av problemer med blod- og vevsforlikelighet, må de ofte vente mye lengre på et nytt organ enn majoritetsbefolkningen. Ved de store universitetssykehusene i Oslo/Akershus er 30 % av dialysepasientene ikke etnisk norske. Til tross for denne befolkningsgruppens tendens til å utvikle nyresvikt, er det få givere, både når det gjelder donasjon fra avdøde, og donasjon fra nære slektninger.

Tverrfaglig samarbeid

For at prosjektet skal lykkes har vi knyttet kontakter og samarbeidspartnere i viktige miljøer. Helt konkret har vi sett at det er viktig å nå ut til innflytelsesrike personer som kan bane vei for de andre hva forståelse og kunnskap om temaet gjelder. Vi har for eksempel hatt kontakt med Minotenk ved Wasim Zahid. Wasim Zahid er en norsk-pakistansk lege, skribent, og blogger innen helsetema og innvandring. Vi har utvekslet ideer og erfaringer sier Mimi H. Kleinberg.

Vi har også vært i kontakt med Islamic cultural center for å få litt bedre innsikt i hva religioner som islam mener om organdonasjon.

Vi har også hatt kontakt med LIN (Likestilling, Inkludering og Nettverk) er en frivillig flerkulturell organisasjon. LIN er dannet av kvinner og jobber for likestilling og inkludering av minoritetskvinner.

Ressurspersoner på sykehusene i Osloområdet har også vært med i en arbeidsgruppe for dette prosjektet. Dette har vært sykepleiere og leger innenfor organdonasjon og transplantasjonsarbeidet.

Vi har også hatt et lite samarbeid med Diabetesforbundet hvor vi har prøvd å få til foredrag og stand sammen. Diabetesforbundet har gjort masse for å få ut informasjon til minoritetsgrupper, så de er jo et stort forbilde innen dette arbeidet sier Mimi H. Kleinberg.

Utfordringer knyttet til prosjektet

Vi har ikke nok språkferdigheter eller erfaringer til å klare dette uten ekstern hjelp. Derfor har vi vært i kontakt med flere erfarne organisasjoner som har utført lignende prosjekter før. Sammen har vi delt både kunnskap og erfaringer.

Det har også vært en utfordring å få folk interessert nok i temaet. Dette er et tema som kan virke skremmende for noen, og det har derfor vært svært viktig for oss å formidle det må en måte som respekterer kultur og religion. Vi har erfart at vi ikke alltid er store nok til å klare å arrangere møter, seminarer og stands om organdonasjon på ulike språk. Det har enten vært mangel på språkkyndige folk som er villige til å bidra, eller at det rett og slett ikke vekker nok interesse i de miljøene vi helst vil nå frem til med dette prosjektet forteller Mimi H. Kleinberg.

Stiftelsen organdonasjon har oversatt siden til engelsk, pluss et langt sammendrag på urdu, arabisk og somali. Vi håper på å kunne få sammendrag på polsk, vietnamesisk og tyrkisk. Vi har også vært innom samisk som et aktuelt språk sier Mimi H. Kleinberg.

Tekst: Mimi H. Kleinberg og Ida Marie Holmin. Foto: Stiftelsen Organdonasjon. 2016.