Trygg i Trafikken

trygg-i-trafikken-2.jpg

Tyrkisk Unge Arbeidere- og Studentforening bruker nye metoder for å få ut budskapet og motivere personer med tyrkisk bakgrunn til økt trafikksikkerhet. Tyrkisk kvinneforening har arrangert en konferanse for kvinner sammen med Trygg Trafikk. En ressursgruppe sprer informasjon i foreninger for tyrkere og har hatt konferanser i organisasjonene om hvorfor vi har veitrafikkloven og hva den betyr for den enkelte. De har også fått imamer ved Det islamske kultursenter i Drammen til å informere om trafikksikkerhet under bl.a. fredagsbønnen og oppfordre alle til å kjøre hjem forsiktig, bruke bilbelte og sikre barnesetene.

Tyrkisk Unge Arbeidere- og Studentforening ønsker å lage et trafikalt grunnkurs på tyrkisk i samarbeid med en tyrkisk kjørelærer. Slik får deltakerne informasjon tilpasset deres kultur og på deres morsmål.

Samarbeidsprosjekt

Selim Unsal, du har bakgrunn fra flere tyrkiske foreninger. Januar 2014 startet du sammen med Tyrkisk unge arbeidere og studentforening, Trygg trafikk, Senter for integrering og inkludering og flere andre organisasjoner, et tre-årig samarbeid for å bedre trafikksikkerheten blant personer med tyrkisk bakgrunn i Buskerud. Partene oppdaget et felles behov for å sette trafikksikkerhet på dagsorden. Hva slags forutsetninger hadde du for å være en drivkraft i dette samarbeidsprosjektet?

- Jeg har en bred kontaktflate i ulike tyrkiske miljøer. De deler sine erfaringer og ønsker med meg. Jeg får anledning til å snakke med folk og oppdager dermed deres utfordringer og behov. Samtidig ser jeg de kulturelle kodene i det norske samfunnet. Dermed kan jeg bidra til dialog i prosjekter der alle har felles interesser.

Engasjementet gir glede og erfaring

Har ditt engasjement i frivilligheten gitt noe tilbake til deg personlig, noe som har påvirket ditt liv?

- Å, ja. Det å engasjere meg gir meg en masse inspirasjon, motivasjon og livsglede. Det gir glede å bidra og å være en brobygger til andre organisasjoner og mellom organisasjoner og offentlige myndigheter. I tillegg gir alt dette meg også en masse ny erfaring.

Alle kan delta!

Du opplever kanskje av og til utfordringer i det frivillige engasjementet. Hvis du fikk drømme litt, hvilke utfordringer skulle du ønske ble borte med et knips?

- Jeg skulle ønske det var enklere å endre holdninger blant folk! Det tar tid å overbevise andre om viktigheten av å delta i samfunnsbyggende prosjekter. Jeg drømmer om at det ikke skulle være så vanskelig å rekruttere folk til frivillig engasjement. Mitt mål er å bevisstgjøre at alle har en rolle de kan spille for andre, ha en funksjon i nærmiljøet.

Hvordan kan man inkludere flere i frivilligheten?

- Det er viktig å nå personer med innflytelse, gode rollemodeller og opparbeide personlige relasjoner så man utvikler et nettverk å spille på.

Les mer om prosjektet: http://www.bfk.no/Nyheter/Samferdsel/Innvandrere-vil-endre-holdningene-til-sikring-av-barn-i-bil/

Tekst: Ida Marie Holmin. Foto: Espen Faugstad 2015.