Sprer de gode ideene

stavanger2.jpg

I Stavanger hjelper innvandrerorganisasjonene hverandre fram.

Stavanger kommune sitt arbeid med flyktninger og innvandrere som startet for mer enn 30 år siden. I dag drives noe av dette arbeidet videre gjennom Internasjonalt kulturnettverk på  Sølvberget, Stavanger kulturhus. I Internasjonalt nettverk jobber Randi Pettersen og Tina Nådland. De holder kontakten med de tilsammen rundt 50 innvandrerorganisasjoner som er med i nettverket.

-En representant fra styret i hver organisasjon blir invitert på møte 2-3 ganger hvert halvår, forteller Randi. På møtene får organisasjonen innsikt i hva som rører seg i de andre organisasjonene. I tillegg finnes det en egen styringsgruppe som består av representanter fra seks-sju av organisasjonene i nettverket.

Kulturformidling

Jacqueline Edvartsen i Filippinsk forening i Rogaland sitter i styringsgruppa og setter stor pris på nettverket.

-Det er fint at Randi og Tina (de ansatte, red. anm.) er her. Det er de som trekker oss inn slik at vi får til samarbeid. Jeg syns at det er fint at det er noe som fanger opp de frivillige innvandrerne og får oss i gang.

Nettverket arrangerer blant annet «internasjonal kulturkafé». Hver lørdag i vår- og høstsemesteret inviterer en av organisasjonene i nettverket på mat og kulturinnslag.

-Målet for disse kafeene er å drive kulturformidling mellom forskjellige innvandrerorganisasjoner og den norske befolkningen i Stavanger, sier Olga Mortensen fra Den russiske kulturforeningen i Rogaland «Troika».

Lærer av hverandre

Kaféen er godt besøkt og gjennomsnittlig kommer rundt 150 gjester. Som ansatt har Randi sett en utvikling i hvem som bruker tilbudet.

-Det positive de siste årene er at mange fra andre nasjonaliteter enn de som «har» kafèen kommer, sier hun. Når Russisk forening har kulturkafe kommer folk fra Filippinene, fra Polen og fra andre land.

-Folk har mange ideer til aktiviteter og måter å få folk til å komme på arrangementer, da er det viktig å lære av hverandre, sier Olga.

-For eksempel begynte vi i Russisk forening med å legge lapper ved siden av maten hvor det står om maten vi serverer på norsk og russisk. Sånn kan vi også formidle historie.

Bytter på

Innvandrerorganisasjonene har god erfaring med å samarbeide også på egne arrangement.

-Når du har en nasjonalfest så er det mye arbeid å stelle til og rydde opp etterpå. Vi har organisasjoner her som løser dette ved å hjelpe hverandre gjennom å bytte, forteller Randi Pettersen i Internasjonalt kulturnettverk i Stavanger.

-Det kan for eksempel være at noen fra Polsk forening kommer til Russisk forening når de har fest, og har ansvaret for kjøkkenet, oppvasken og rydding etterpå, og så bytter de på det når det er russisk fest.

Økonomisk støtte

Organisasjonene forteller at det også er lettere å få støtte fra fylket når de samarbeider, eller inviterer medlemmer inn på egne kurs og arrangementer.

-For oss i Filippinsk forening er det bra å være med i Internasjonalt kulturnettverk og arrangere kulturkaféer fordi det gjør oss synlige for andre og for kommunen og fylkeskommunen, sier Jaqueline. -Og fordi samarbeid er bra i seg selv.

Tekst: Julie Kalveland. Foto: Russisk forening 2014.