Rekrutterer i brylluper og butikken

rekrutterer-i-brylluper-og-butikken.jpg

Havva Cukurkaya er prosjektleder for flerkulturelle prosjekter i Den Norske Turistforeningen (DTN) Drammen og får innvandrerkvinner ut i friluft og med på dugnad. Hun fokuserer på kvinner fordi de er kjernen i familien.

Kvinnene bestemmer

Kvinnene bestemmer ofte over barnas aktiviteter og familieaktiviteter i helgene. Kvinner deler det de opplever med andre og får med flere. Havva arrangerer også arrangementer for hele familien.

– Innvandrermenn er i større grad ute i jobb. Kvinnene står ofte uten tilbud og føler seg ikke tilpass noe sted. De stenger seg inne fordi det er der de føler seg trygge. De sliter i større grad med fysiske og psykiske plager, sier Havva.

Livskvalitet

Havva vil rekruttere 20 nye kvinner i året og bruker utradisjonelle metoder. Hun deltar på foreningsmøter på kveldstid og søndager og rekrutterer kvinner i køen i innvandrerbutikker. Hun har blitt invitert hjem til folk og i bryllup og takker alltid ja. Arbeidet har båret frukter. På en DNT aktivitetsdag på Strømsåsen i 2013 kom 1000 deltakere, 70% hadde flerkulturell bakgrunn. Havva er overbevist om at DNT-aktivitetene øker livskvaliteten til deltakerne.

– Jeg ble kjent med en afghansk kvinne i en innvandrerbutikk og ga henne en invitasjon til et arrangement i skogen for barnefamilier. Hun var alenemor og ble veldig glad. Familien ble med på mange arrangementer sommer og vinter. Barna lærte å stå på ski. Moren stiller opp på dugnader og det betyr enormt mye for dem å være en del av DNT. Selvtilliten og livskvaliteten har økt og nå er moren i arbeidspraksis.

Avkrefte myter

For å få folk til å komme har Havva avkreftet noen myter. Ikke alle vet at det er tillatt å ferdes i den norske skogen, andre tror det er farlige dyr i skogen. Havva mener det er viktig å tilrettelegge for deltakernes behov, i forhold til mat og tilberedning eller pauser til å be.

– Hvis jeg inviterer en fra Somalia til min organisasjon må jeg lage opplegg som passer for vedkommende, sier hun.

Jobbjakt

Havva mener deltakelse i frivilligheten er bra hvis man er på jobbjakt. Arbeidsledige kan miste verdigheten og føle at man er en byrde for samfunnet. I frivilligheten får man bidra. Innvandrere er en ressurs og bør også bli med å bestemme og lede, ikke bare være deltakere.

Tekst: Julie Kalveland. Foto: Espen Faugstad 2014.