Den røde tråden

diabetesforbundet.jpg

-Muntlig språk er viktig når man inviterer til et møte. Det handler om å tenke «hvordan ville jeg likt å bli møtt?» sier spesialrådgiver i Diabetesforbundet Shaista Ayub.                Diabetesforbudet har lenge jobbet med inkludering og mangfold. De siste årene har de valgt å jobbe spesifikt med å få tillitsvalgte til å ta kontakt med folk med innvandrerbakgrunn på sine hjemsteder. 

-Det er ofte bare noen små grep som må til, forklarer Shaista. Ofte er ikke terskelen så høy for å lykkes.

Tallenes tale

Shaista har jobbet sentralt med å støtte de tillitsvalgte i inkluderingsarbeid lokalt. Hun mener det har vært veldig viktig at man ser på dette som en del av alt arbeidet til Diabetesforbundet. Selv har hun reist rundt og vært med på møter med fylkesledere og lokallagsledere for å hjelpe i gang

Viktige spørsmål

-Jeg pleier å starte med å sjekke Statistikkbanken. La oss si at jeg er på et møte, om noen sier «det er ikke så mange innvandrere her». Da kan jeg si at jeg har sjekket og at det i følge statistiken faktisk er X antall innvandrere der. Jeg tror noen har åpnet øynene etter sånne møter.

Lokallagene får også hjelp til å ta kontakt med de aktuelle miljøer.

-Vi har en kartlegger og lager en liste over steder og profilerte personer eller talspersoner som vi oppfordrer de tillitsvalgte til å ta kontakt med i oppstartsfasen. Det gjør vi for å få kontakt, fortelle hva vi har lyst å gjøre og å forhøre oss om noen vil hjelpe til.

-Og jeg oppfordrer ikke bare til å sende mail, men møte eller ringe. Ofte er det bedre.

Diabetesforbundet inviterer lokalt inn til åpne møter for å informere om sykdommen til interesserte. Shaista poengterer hvor viktig det er å tilpasse innkallinger og invitasjoner til målgruppen. 

-Det er fint å sette opp et spørsmål som tema for møtet. Oftest bruker man enkel norsk. Man skal ikke trenge å ha helsefaglig utdanning for å forstå hva temaet er. For eksempel: «Får man diabetes av å spise mye sukker? Kom og få svar på dine spørsmål.» 

En rød tråd

-Foreløpig har vi nesten bare etnisk norske tillitsvalgte, forteller Shaista. Men vi gir ut en tillitsvalgt-perm til alle nye tillitsvalgte og i den permen er dette arbeidet en del av opplæringen. Det tas også opp i work-shops. Vi prøver å ha en rød tråd gjennom arbeidet vårt. Dette er ikke et segregert tema, det er ikke et tilleggskurs du skal på. Dette må du gjennom, som for eksempel regnskap, du må også vite hvordan du får tak i personer med en annen bakgrunn om det er relevant.

Shaista vektlegger at det hele veien har vært et fokus på at hele organisasjonen skal jobbe inkluderende.

-Det har vært mange veier, mange tiltak, for å sette temaet på dagorden. Men vi ser at det begynner å skje litt i de store byene.

Diabetesforbundet har en egen side for tiltak rettet mot innvandrere, hvor man kan få tips om hvordan man kan komme i gang med tilbud for folk med annen bakgrunn, og finne kontaktinformasjon til de som har gjennomført aktiviteter tidligere.

Tekst: Julie Kalveland. Foto: Diabetesforbundet 2014.