Lærer bort frivillighet

lc3a6rer-bort-frivillighet.jpg

– Spør heller om unge vil stille opp, enn om de vil jobbe frivillig, den drevne Sahra Jaber i Furuset IF.

Sahra Jaber har lang erfaring med å rekruttere frivillige og medlemmer til Furuset Idrettsforening. Hun er opptatt av at en tradisjon for frivillighet må bygges opp fra bunnen av. Hun husker selv godt første gang hun selv var frivillig på et arrangement.

– Vi var med og satte opp lysfakler til ei lysvandring langs Alnaelva. Vi var med på selve lysvandringa og etterpå dro vi og spiste på McDonalds. Det var veldig sosialt og jeg følte at jeg både ga og fikk noe tilbake.

Å lære frivillighet

Lysvandringa var arrangert av Alnaskolen, et lederopplæringskurs for unge frivillige som ble starta som en del av Groruddalssatsningen. Sahra var en av de første som tok kurset, og siden da har hun vært en aktiv frivillig. Hun legger stor vekt på viktigheten av slike tiltak.

– Frivillighet er faktisk noe man må lære.  Jeg lærte å bli en frivillig på Alnaskolen. Det er spesielt viktig for minoritetsungdom. Etnisk norske ungdommer har .gjerne sett foreldrene sine være med på  dugnad, det har ikke alltid minoritetsungdommen. De har gjerne vokst opp i et miljø hvor frivillighet ikke er så vanlig.

Bare jentene

Etter at snøballen begynte å rulle med Alnaskolen ble Sahra frivillig flere steder. Hun var også aktiv i opprettelsen av et fotballag for jenter med minoritetsbakgrunn i Furuset IF. Sammen med en av lederne så hun at det var veldig få aktive jenter i foreningen, til tross for at hun visste at mange jenter var med å spille fotball på skolen.

– Det var ikke alle jentene som ville spille med gutter, uansett bakgrunn. Guttene spiller ofte mer intenst og det er mer fokus på konkurranse.  Jentene spiller gjerne mest bare for å ha det sosialt, forklarer Sahra. Dette gjorde at Sahra og en annen startet et eget tilbud for jenter med minoritetsbakgrunn. Men tilbudet var ikke en suksess i begynnelsen.

– Første kvelden kom det nesten ingen.

Ung rekrutterer ung

Den andre gangen de arrangerte fotballtrening kom det to jenter. Da skjønte Sahra og de andre at de det ikke hjalp å reklamere mye for tilbudet, de måtte ta kontakt direkte.

– Jeg tok kontakt med foreldre og sa ifra at det kun var for jenter, ikke gutter.  Jeg inviterte også foreldrene til å komme og se på.  Etter dét kom det bare flere og flere på treningene.

Sahra trekker det fram som et taktisk trekk av lederne i Furuset IF å sende ungdommer for å ta kontakt med andre ungdommer og foreldrene.

– Når en klassekamerat eller ei klassevenninne tar kontakt blir foreldrene mer positive, enn om en voksen leder for idrettsforeningen skulle gjort det. Og jeg kunne også fortelle at det var jeg som ledet treningen selv. Det kan ha mye å si hva foreldrene mener, men ofte holder det at foreldrene blir inkludert med én gang.

Snakke opp

I rekruttering av unge med minoritetsbakgrunn til frivillig arbeid mener Sahra det er viktig at frivilligheten strekker ut en hånd først.

– Det er viktig at man gir en hjelpende hånd og veileder de unge første gangene de er med. Det kan være man bør tilpasse arbeidet litt, sier den erfarne ungdomslederen.

– Og så bør det være gøy.  Frivillighet skal være kult!

Det er også viktig å bruke de unges «språk». Sahra snakker gjerne «opp» de hun vil rekruttere til å være med som frivillige, ved å si hvorfor hun vil ha akkurat dem med. Hun tror også det kan være smart å tenke på hvordan man ordlegger seg.

– Spør heller om unge vil «stille opp», enn om de vil jobbe frivillig. Frivillig-ordet er fint, men i noen sammenhenger kan det være bedre å formulere seg annerledes. De fleste vil jo gjerne stille opp, smiler hun.

Si takk

Det siste Sahra legger stor vekt på er å ta seg tid til de frivillige. Det skal ikke være sånn at folk bare gjør sin innsats og går.

– Man trenger ikke å ha en lang samtale etter et skift, men det er viktig å ikke bare si «nå er du ferdig», men å huske å si tusen takk. Man må sørge for at de som er med føler seg sett og inkludert.

Sahra er godt fornøyd med det hun og de andre på Furuset har fått til og vil gjerne dele erfaringer og rekrutteringstips med andre organisasjoner.

– Velkommen til Furuset!

Norges Idrettsforbund har en egen nettside om inkludering i idrettslag. På disse nettsidene kan du også lese et lengre intervju med Sahra om idrettsengasjementet hennes.

Tekst: Julie Kalveland. Foto: Julie Kalveland 2014.