1-2-3-rekruttér!

1-2-3-rekruttc3a9r.png

Over tjue nye medlemmer rekruttert av én mann i løpet av én måned. Lederen i Tromsø Røde Kors Ungdom mener det handler om å se den enkelte. Hans hemmelighet ligger i å hjelpe mennesker til å se hva de kan bidra med. Temmylade Ayo Aladeokin mener det er viktig med rask og personlig oppfølging av personer som viser interesse for å jobbe frivillig.

– Man må spørre seg: "Hvem kan være interessert i å være med i vår forening?". Internasjonale studenter er ei ypperlig gruppe å rekruttere frivillige fra. De er langt hjemmefra og har lite å gjøre på når de ikke studerer.

Temmylade vet hva han snakker om. Da han kom fra Nigeria til Norge for å studere fredsstudier ved Universitetet i Tromsø opplevde han det samme. Han oppsøkte selv ulike organisasjoner før han kom til Røde Kors, hvor han følte seg hjemme.

Ikke bare en flyer

Tromsø Røde Kors Ungdom er en organisasjon som er godt synlig på større tilstelninger i Tromsø. Særlig gjelder dette på arrangementer ved byens universitet, hvor det er mange utvekslingsstudenter. Frivillige i organisasjonen står på stand og deler ut flyers for å nå ut til potensielle nye frivillige.

En kunne kanskje tro at en så gammel og kjent organisasjon som Røde Kors vil ha lett for tiltrekke seg mennesker. Ganske riktig har Røde Kors den fordelen at mange har hørt om organisasjonen før, men Temmylade forteller at det likevel er en kommunikasjonsjobb å gjøre.

– Vi må ut for å fortelle hva Røde Kors gjør i Norge.

I januar 2011 skaffet Temmylade 23 nye frivillige til organisasjonen sin.

– Det var enkelt. De unge vil bare vite hva som er formålet med å være frivillig og hva de kan gjøre, sier han.

Problemet med kun å dele ut flyers, er at terskelen for å stille spørsmål blir høy. All informasjon skal jo stå i brosjyren. I Tromsø Røde Kors Ungdom er de opptatt av å snakke med hver enkelt, før de gir dem en flyer.

– Vi forteller dem om Røde Kors Ungdom først, så spør vi dem om de vil skrive ned e-postadressa si for å få informasjon fra oss. Vi prøver å få sendt ut en e-post samme kveld, og i alle fall så snart som mulig. Der skriver vi at vi gjerne vil bli bedre kjent med den som har skrevet seg på lista, og at vi håper han eller hun vil være med på et møte med oss snart, sier Temmylade.

Har du tid?

Temmylade er opptatt av at det er viktig å se hver enkelt. Tromsø er en liten by. Man kan komme til å støte på en person som skulle ha kommet på et møte, men som ikke dukket opp likevel. Da synes Temmylade det er viktig at man ikke bare går utenom. Isteden kan man vise omsorg ved å høre om det går bra først, og så nevne møtet etterpå.

Lederen legger stor vekt på at man må prøve å nå ut til alle, men han legger ikke skjul på at det har betydning hvem det er som inviterer. Tromsø Røde Kors Ungdom har et samarbeid med andre nasjonalforeninger i Røde Kors om å utveksle ungdomsarbeidere som blant annet jobber med rekruttering.

– I 2011 og 2012 kom ungdomsdelegatene fra Colombia, og da fikk vi veldig mange nye spansktalende medlemmer. For min egen del merker jeg at afrikanere føler seg spesielt trygge på meg, sier Temmylade.

Bare gøy

Det er en fordel å kunne bruke sin bakgrunn til å skaffe nye frivillige, men hva skjer om den som vervet slutter? Den letteste måten å holde på frivillige er å holde dem engasjert.

– Vi er bevisste på å gi ansvar sånn kan vi holder på de nye medlemmene. Men vi tvinger så klart ingen. Vi spør for eksempel: "Har du tid på fredag?", forklarer Temmylade.

Den kanskje viktigste grunnen til at de nye medlemmene blir værende, kommer imidlertid fram når han svarer på hva han selv liker best med Røde Kors.

– Når vi er sammen, er det ingen som tenker på hvor folk kommer fra. Vi har det bare gøy, sier lederen og smiler med hele seg.

Temmylades rekrutteringstips:

  • Fortell hver enkelt hva de kan bidra med
  • Send e-post samme dag som personen har meldt seg på
  • Lag et introduksjonsmøte og gi alle en varm velkomst

Tekst: Julie Kalveland. Foto: Julie Kalveland 2012.