Levende infokanal

bergen.jpg

I Det felles innvandrerråd i Hordland (DFIRH) gjør samarbeid mellom innvandrerorganisasjoner at informasjonen flyter godt mellom innvandrere, fylke og kommune. 

– For tre år siden inviterte vi alle politikerne til å komme og holde en kort appell med veldig lett språk. Vi inviterte inn alle fra medlemsorganisasjonene våre og alle i introduksjonsprogrammene for innvandrere i hele fylket til å høre på. Da var det fullt her! Sier Inger Paulsen, daglig leder i Det felles innvandrerråd i Hordaland, og møter smil og nikk rundt bordet.

Stor tillit

Det felles innvandrerråd i Hordaland (DFIRH) er en frittstående paraplyorganisasjon som ble stiftet i 1988 blant annet av en gruppe gamibiere og chilenere for å «stå sterkere sammen». I dag holder innvandrerrådet til i en gammel bygård som styres av Bergen internasjonale kultursenter (BIKS). Det mangler ikke på gjestfrihet i øverste etasje i den store gamle bygningen midt i Bergen sentrum. Kaffen står på bordet og både de ansatte i BIKS og i innvandrerrådet, samt to styremedlemmer vil dele erfaringene de har gjort seg på veien til å bli en paraplyorganisasjon med omlag 60 medlemsorganisasjoner, som selv fylket oppfordrer organisasjoner til å melde seg inn i.

Innvandrerrådet er aktiv innen innvandring- og integreringspolitikk, holder organisasjonskurs og formidler informasjon til sine medlemsorganisasjoner.

– Vi har for eksempel hatt møter om muligheten til å få lån gjennom Husbanken til innvandrere som vil ut av leiemarkedet, og om muligheten for frivillig retur for asylsøkere som har fått avslag, forklarer Inger.

Organisasjonen har bygget seg opp til å bli et viktig bindeledd.

– Vi har mye tillit både blant innvandrerorganisasjonene, kommunen og fylket siden vi har eksistert så lenge. Vi blir ofte rådspurt. Vi prøver å være en informasjonskanal mellom fylke, kommune og innvandrere, og da skal informasjonen gå begge veier.

Interesse-baserte arrangementer

I styret sitter representanter fra medlemsorganisasjene og hvert styremedlem har sitt ansvarsområde. I tillegg sitter flere av styremedlemmene i kommuneoppnevnte utvalg. Idretts- og ungdomssekretær Vincent Mrimba kan blant annet fortelle at han bidrar til å evaluere forebyggende tiltak i Bergen kommune. Hvilke arrangementer innvandrerrådet skal lage er avhengig av medlemmenes ønsker.

– Det viktigste er at det interesserer folk, sier han.

Blant annet fikk et arrangement med barnevernet godt besøk.

– Flere innvandrere har et dårlig forhold til barnevernstjenesten. Vi gjorde det mulig for folk å møte barnevernet på en nøytral plass, og at de var representert med personer som sitter høyt oppe, så møtet fikk litt «tyngde». Så la vi til rette for at de som ville kunne komme til orde, forklarer Inger.

Et av arrangementene til innvandrerrådet har rett og slett vokst seg så stort at det ble overtatt av andre:

– For noen år siden starta vi en jobbmesse der næringslivet fikk muligheten til å treffe innvandrere med høyere utdanning. Så de kunne møtes og knytte litt nettverk. Nå har det blitt så stort at Bergens næringsråd har tatt over. De hadde det i Grieghallen i år, det har blitt kjempestort.

Hva virker?

Tipsene innvandrerrådet vil gi andre er blant annet å lage arrangementer som er tilnærma eller helt gratis. Det er også viktig å basere seg på hva målgruppa ønsker.

– Det må være noe det er verdt å bruke tida på. Folk har jo familie, barn og middager å tenke på. Man må tilrettelegge så langt som mulig etter hva medlemmene ønsker og hva det er behov for.

Kontakten med de innvandrerrådet inviterer inn på møter er også viktig.

– Med politikerne og NAV gjør vi obs på det må brukes enkelt og greit forståelig språk og at det blir god nok tid til diskusjon og spørsmål i etterkant. Det er ofte en hel haug med spørsmål, man ikke får tid til. Å ta seg denne tida er å gjøre rom for dialog, sier Inger.

Innvandrerrådet er en paraplyorganisasjon og de prøver også å vise engasjement i egne medlemsorganisasjoner.

– Det er viktig at styremedlemmene engasjerer seg, understreker informasjons- og kultursekretær Nooshin Zaery. – Vi ønsker hele tiden at folk skal komme på det vi arrangerer og så kan vi glemme litt å komme på deres arrangementer. Det er ikke alltid vi har fått det til, men vi har prøvd å være flinke på det. Vi sender ut styremedlemmene til forskjellige arrangementer og det har blitt veldig positivt mottatt når vi har fått det til. Det er en god måte å vise interesse, legger Inger til.

Fylket oppfordrer

Innvandrerrådet får driftsstøtte fra fylkeskommunen, og fylket har også andre midler som innvandrerorganisasjoner kan søke om. Fylket har god kjennskap til innvandrerrådet og for noen år tilbake satte de som forutsetning at man måtte lage et samarbeid mellom flere organisasjoner for å få disse midlene.

- Fylket ser oss som en ressurs og oppfordrer organisasjoner til å bli medlem hos oss og ta organisasjonskursene våre. Det oppmuntrer oss til å fortsette med mer samarbeid.

Tekst: Julie Kalveland. Foto: Julie Kalveland 2014.