Sprer kunnskap og engasjement

sprer-kunnskap-og-engasjement.jpg

Stua er stor og lukter godt. Hjerterom mangler heller ikke hos Hiam Al-Chirout, leder for Arabisk forening i Larvik. -Vi som har vært lenge i Norge vet så mye. Det er viktig at vi formidler det vi kan til de nyankomne, mener hun. Engasjementet til læreren og politikeren Hiam Al-Chirout starta med en idé. Etter hvert har det blitt mange av dem, noe Larviks innbyggere får nyte godt av.

Hiam er med på å holde selvutviklingskurs for innvandrerkvinner, og som leder for Arabisk forening i Larvik er hun blant annet stolt av å kunne tilby morsmålsopplæring for de unge. Foreningen er også ofte involvert i det som skjer i Larvik. Skjønt, det kan være vanskelig å skille mellom kvinnen og foreningen. Selv sier hun at "om det skal være et kulturarrangement i Larvik, er jeg den første de ringer".

- Jeg har et stort nettverk og da kan man få til mye. Mange sier at de vil bli som meg. Da sier jeg bare at det ikke er noe vanskelig. Du må bare engasjere deg og jobbe frivillig.

"Bare er sånn"

Da Hiam startet i jobben som lærer viste hun elevene maten og kulturen hun hadde med seg fra Syria.

- Jeg hadde en liten god idé, men det ble et endagsarrangement. Plutselig var avisa til stede, sier Hiam.

Hun forklarer selv at hun "bare er sånn". Men det er ikke lett å forklare for alle hvor hun får engasjementet fra. Hvorfor hun blant annet bruker så mye tid på å arrangere dansegrupper for ungdom og svømmetimer for kvinner, uten å få ei krone betalt.

- Det kan være vanskelig å få andre til å forstå hvorfor jeg gjør det jeg gjør. I vår kultur er ikke "frivillig" et begrep. Mange tenker nok at man kaster bort tida, sier Hiam.

Innvandrer hjelper innvandrer

Men Hiam ser frukter av arbeidet sitt.

- To damer har kommet og sagt at de vil hjelpe til med morsmålsopplæringen. De har ikke barn selv, men har lyst å bidra, sier hun og smiler.

Hiam er spesielt opptatt av kvinnene i foreningen og er tydelig glad for at de har blitt mer aktive med tida og at de nå kommer med egne forslag til aktiviteter - som de gjennomfører.

Hiam synes det er viktig at de som har bodd lenge i Norge hjelper de som ikke har vært her så lenge.

- Vi som har vært lenge i Norge vet så mye om lover og regler, da er det viktig at vi som kan det formidler det videre til de nyankomne. Vi snakker så mye om integrering og inkludering, men det er jo vi som skal hjelpe dem. Hvis man kan og har tid, hvorfor ikke gjøre det?

En del av samfunnet

Det er ikke rart Hiam bruker seg selv som eksempel når hun vil inspirere andre. Men som lærer, aktiv i partiet SV, og leder av en forening hvor hun blant annet driver morsmålsopplæring hver helg, skulle en kanskje tro at det kan bli mye til tider.

- Noen ganger er det tungt å drive med dette på grunn av økonomi og noen ganger står man alene, forteller Hiam.

Men hun avslører hva som driver henne.

- Det kan være hardt arbeid, men det er moro også. Når folk begynner å skjønne hva "frivillig" og "dugnad" betyr, og begynner å engasjere seg i det norske samfunnet… Når de ser at vi er en del av samfunnet. Det føles godt og er bra både for dem selv og barna.

Tekst: Julie Kalveland. Foto: Julie Kalveland 2012.