Hele verden inn på kjøkkenet

Hele verden inn på kjøkkenet
Hele verden inn på kjøkkenet

I Sør-Trøndelag lærer barn mangfold gjennom munnen.4H Norge driver kurs i det de kaller "matskole" og i Sør-Trøndelag 4H har man valgt å ta utgangspunkt i flerkultur. 4h Matskole Etnisk har som mål å samle barn med innvandrerbakgrunn og etnisk-norsk bakgrunn for å lære om mat fra andre deler av verden. Instruktørene lager mat med utgangspunkt i sine egne kulturelle røtter og lærer dette bort til barna.

Alle liker mat

Store alvorlige øyne, men livlige hender. Selena Konjhodzic er både veloverveid og entusiastisk på en gang. Hun viser fram to fornøyde barn over en bakebenk, som smiler ut av mobiltelefonen hennes.

– Jeg er opptatt av at folk skal lære mer om flere kulturer. Det tror jeg er den eneste måten uvitenhet, rasisme og fremmedfrykt kan bekjempes, sier Selena engasjert. Ansiktet blir til et stort smil: – Og alle liker jo mat.

En dose moro og en dose alvor. Det beskriver ikke bare Selena, men også 4H Matskole Etnisk. Matskolen skal bidra til å spre kunnskap om verden, og samtidig være et morsomt tilbud.

Som veden

Selena har bakgrunn fra Bosnia, der familien hennes kommer fra og hun bodde da hun var liten. Sammen med instruktører med ulik kulturell bakgrunn har hun vært med på å planlegge og gjennomføre matskolen i Trondheim.

Tilbudet om matskole skal lære barna om mangfold, men bidrar også til at voksne kommer sammen.

– 4H Matskole kan varme i flere runder, akkurat som veden. Først blir planleggingsgruppa kjent og motivert til å samarbeide. Så arrangerer vi matskolen for ungene som lærer av det. Videre vil forhåpentligvis planleggingsgruppa ha lyst å fortsette med arrangementene, forteller prosjektleder Berit Johanne Sølberg Storrø i 4H.

Den tida det tar

Blant instruktørene er ikke variasjon et problem. Noen har bodd i Norge nesten hele livet, andre har nettopp kommet hit og snakker ikke mye norsk. Prosjektleder Berit forteller at det er noen ting hun har lært seg.

– Det er greit å holde seg til korte beskjeder. Det er en fordel å være enkel i språk og sjekke at den som har fått e-posten har forstått det som står der, sier Berit.

Utover dette anbefaler hun å beregne god tid til planlegging.

– Man må bruke den tida det tar.

Inkludert

Selena har drevet mye med frivillig arbeid også tidligere. Det ser ikke ut til at 4H Etnisk Matskole har dempa engasjementet når Selena avslutter med å fortelle hvorfor hun meldte seg på som instruktør.

– Det beste med å være frivillig er å møte folk. Og barna her er så søte. Du får en sånn, ikke selvtillitsboost, men…

Selena trekker på det.

–Du føler deg så inkludert!

Tekst og foto: Julie Kalveland. 2012.