Samarbeidsvett

samarbeidsvett-2.jpg

Minoritetsorganisasjonen Likestilling, Inkludering, Nettverk (LIN) og den tradisjonelle organisasjonen Den Norske Turistforening (DNT) møttes gjennom et samarbeid om en felles tur i Bærumsmarka. Siden har flere års samarbeid lært de to organisasjonene hva som er viktig for å få til et godt organisasjonssamarbeid.

En kald septembermorgen bys det på rykende varm kakao og te til de to gjestene i lokalene til minoritetsorganisasjonen LIN på Furuset i Oslo. Leder Bibi Musavi er glad for å få besøk. Snart forklarer hun hvordan det hele starta.

– Nordmenn drar på tur hver søndag. De drar på tur i vinterferien og høstferien. Men hva gjør minoritetene?

LIN-leder Bibi Musavi har samarbeidet med Turistforeningen i flere år. Bibi spør engasjert, før hun like raskt svarer seg selv.

– De sitter hjemme. Og det er det barna lærer.

Dag Olav Brækkan og Jonathan Frænkel-Eidse i Turistforeningen lytter oppmerksomt gjennom dampen over koppene. Det er her de kommer inn.

Utveksling av kunnskap

Samarbeidet mellom LIN og DNT Oslo og omegn kom i stand gjennom Frivillighet Norges hospiteringsordning i 2010. Hospiteringsordninga var et opplegg for utveksling av kunnskap og erfaringer mellom en tradisjonell norsk organisasjon og en minoritetsorganisasjon. Faste møter og konkrete forpliktelser var en del av forutsetningene for å delta. Som en del av hospiteringsopplegget gjennomførte DNT og LIN en felles overnattingstur, og to år senere lager de to foreningene fortsatt fellesarrangementer.

Gjensidige behov

Organisasjonene arrangerer turer og friluftsdager sammen. Da stiller DNT opp med instruktører for familiene i LIN for å lære dem om friluftsliv. Det er ofte LIN som legger opp til turene og ber Turistforeningen om hjelp til gjennomføring.

– På persisk har vi et ordtak som går omtrent sånn: "De tørste må gå til vannet, vannet kommer ikke til dem". Vi i LIN hadde behov for å komme oss ut, så vi tok kontakt med DNT, sier Bibi.

Men LINs kontaktperson i DNT, Jonathan, poengterer at det ikke bare er LIN som trenger deres forening.

– Personer med innvandrerbakgrunn er den raskest voksende gruppa i byen, så det vil gi fordeler for DNT å nå ut til denne gruppa. Vi inviterer LIN til våre årlige arrangementer for alle medlemmer, for eksempel til juletilstelninger.

Utfordringer

Det kan være vanskelig nok for en organisasjon å holde fokus på formålet med aktiviteter. Minoritetsorganisasjonen LIN samarbeider med tradisjonelle DNT om skogsturer som denne. Minoriteter er en viktig målgruppe for DNT. Turistforeningen og LIN er i tillegg ganske forskjellige organisasjoner. LIN er en organisasjon som blant annet holder norskkurs og kurs i selvutvikling for minoritetskvinner. Turistforeningen er på sin side en tradisjonell organisasjon med medlemmer som i hovedsak finner sammen i en felles glede for å være utendørs.

Medlemmene i LIN ønsker å komme seg ut, og får hjelp til dette av DNTs instruktører. Men medlemskap i DNT blir for dyrt for LINs medlemmer. DNT kan derfor ikke forvente å få flere medlemmer som resultat av aktivitetene sammen med LIN. Det finnes imidlertid andre mulige formål.

– Det er kanskje heller snakk om at vi gir neste generasjon friluftslivserfaring nå, sier Jonathan.

LIN og DNT vurderer også starte et prosjekt hvor de gjennom LIN rekrutterer ungdommer til frivillig arbeid for Turistforeningen. DNT har som generelt formål å spre informasjon som gjør at flere tar naturen i bruk. En felles tur i Marka med avgang direkte fra LINs lokaler på Furuset, for å vise hvordan turløyper er merka opp i terrenget, er en av ideene organisasjonene har på blokka.

Anbefalinger til andre

LIN og Turistforeningens samarbeid viser at et samarbeid godt kan ha basis i enkeltaktiviteter, hvor initiativet ligger hos en organisasjon om gangen. Men de to organisasjonene har noen anbefalinger til andre lag og foreninger som vil starte et samarbeid. – Man kan være enig om felles mål til å begynne med, men målene krever oppfølging. Man trenger en pådriver, sier Bibi.

– Det er viktig at man er realistisk med tanke på hva man kan få til med de ressurser man har, og at man planlegger dette på forhånd, legger Dag Olav til.

Bibi skyter inn at det også er fint å ha en egen kontaktperson i hver forening for å gjøre samarbeidet lettere. De er enige om at det krever innsats å holde sammen.

LIN og DNTs tips til organisasjoner som vil samarbeide:

  • Ta dere god tid
  • Lag en klar målsetning (langsiktig plan, mål for aktiviteter)
  • Vær raske med å finne ut hvor dere kan søke om penger

Tekst: Julie Kalveland. Foto: Likestilling, Inkludering og Nettverk 2012.