Åpner bygdene med vafler

c3a5pner-bygdene-med-vafler.jpg

Målet til Norges Bygdekvinnelag er rausere, åpnere og mer inkluderende bygder. Ved å dele ut vaffelhjerter vil organisasjonen inspirere og aktivisere bygdene rundt om i landet til å gi en varm velkomst til nye tilflyttere. 

Norges Bygdekvinnelag (tidligere Norges Bondekvinnelag) er en av de største kvinneorganisasjonene i Norge med rundt 14 000 medlemmer. Aktivitetene varierer mye fra lokallag til lokallag, men organisasjonen arbeider overordnet for å styrke kvinner og skape gode bygder. Blant virkemidlene er opplæring i alt fra lefsebakst til organisasjonsliv.

Siden 2009 har antallet flyttinger mellom norske kommuner økt hvert år. Ingrid Grene Henriksen er prosjektleder for prosjektet "Bygdekvinnelaget åpner bygda" som er et toårig Bolyst-prosjekt, støtta av Kommunal- og regionaldepartementet.

– Vi vil gjøre organisasjonen åpen for alle tilflyttere. Vi bruker bevisst begrepet "tilflyttere". Det handler ikke bare om innvandrere, men dem òg, sier Ingrid.

Norges Bygdekvinnelag vil rett og slett at de mange som bytter bosted skal få en varm velkomst på sitt nye hjemsted.

Aktiviserer bygda

Prosjektet har som mål å skape åpenhet. Men hvordan gjør man det? – Vi må alle starte med oss sjøl. På et inspirasjonsseminar vi arrangerte måtte alle spørre seg: "Hva gjør jeg for å bidra til åpenhet?", sier Ingrid og legger vekt på den enkeltes rolle.

Utover bevisstgjøring blant egne rekker, er Bygdekvinnelaget opptatt av å nå ut til flere.

– Det er ikke meninga at Bygdekvinnelaget skal gjøre alt. Vi skal aktivisere bygda, og få forskjellige lag, foreninger og politikere med på å skape en "velkommen hit"-holdning.

Den gode holdningen skal oppnås ved å invitere til et felles møte for lokale organisasjoner.

Bygdekvinnelaget sentralt har laga invitasjoner som lokallagene kan sende ut. Framsida viser ei oppskrift på vafler, og ei oppskrift på "åpen bygd". Den siste oppskrifta inneholder forslag til agenda på fellesmøtet. Blant forslagene er en presentasjon av bygdas aktiviteter og at tilflyttere får muligheten til å si hva de ønsker seg. I tillegg foreslås det at man setter av god tid til "vafler, prat og kontaktskaping".

Åpen annonsering

Et eget hefte gir informasjon om hvordan man kan arbeide med prosjektet i lokallaget. Her finner man tips til hvordan man kan informere om prosjektet blant medlemmene, aktivitetsforslag og konkrete tips om hvor man kan søke om midler til arrangementene. En side er viet til framgangsmåte for å få dekning i lokalavisa. Sånn kan man gjøre flest mulig kjent med prosjektet og lokallaget. Ingrid forteller også om en av sine kjepphester: "Åpen annonsering".

– Når lokallag setter inn annonser i lokalavisene er det fort gjort at overskriften blir "medlemsmøte", mens det nederst, med liten skrift står "åpent for alle". Om man skriver "temamøte" isteden, blir det tydelig at hvem som helst kan komme, sier Ingrid.

Hennes råd er også at det står veldig tydelig hvor arrangementet skal være.

– Når det i tillegg står et navn og telefonnummer til en kontaktperson, er det lettere for nye i bygda å finne fram og komme på møtet.

Vaffel-hjerterom

Å nå ut til tilflyttere handler ikke bare om store møter, det handler også om å ta direkte kontakt. Et eget kort med "velkommen" i stor skrift over et innbydende vaffelhjerte, kan gjøre det lettere å be med seg en ny nabo på arrangementer for å bli bedre kjent. Ingrid smiler:

– Det viser seg ofte at det eneste som trengs er å spørre.

Bygdekvinnelagets råd til sentralledd:

  • Gi lokallaga konkrete forslag til aktiviteter
  • Trykk opp "invitasjoner" som medlemmene kan dele ut
  • Promoter "åpen annonsering"

Finn mer informasjon og materialet Norges Bygdekvinnelag har utviklet på prosjektets nettside.

Tekst: Julie Kalveland. Foto: Julie Kalveland 2012.