Forandringshuset i evig forandring

P4110676.JPG

Forandringhuset Norge har siden 2016 blitt kjent for sitt gode arbeid med å inkludere et bredt mangfold av barn og unge til sine aktiviteter. Vi tok en prat med Øivind Mehl Landmark, som er virksomhetsleder for Forandringshuset Norge, om deres arbeid med inkludering.

– Rundt 2013-2014 så turte KFUK-KFUM å starte litt med blanke ark. Over tid hadde vi erfarte synkende medlemstall, mindre ressurser og redusert stab. Samtidig så vi at barn og unges behov hadde endret seg. Skulle vi være relevante så måtte vi også endre oss, sier Landmark.

Forandringhuset ble etablert for å svare mer direkte på barn og unges behov i Norge. Forandringshuset driver fire forskjellige Forandringshus rundt omkring i Norge: et på Grønland i Oslo, et i Haugesund, et i Loddefjord i Bergen og et i Drammen. Husene involverte i 2018 over 10.000 barn og unge i sine aktiviteter. I tillegg er det planer om å starte flere opp andre steder, blant annet på Holmlia i Oslo, i Sandvika i Bærum og i Sandefjord. 

– Oppdraget er å skape åpne og trygge møteplasser for alle. Og vi har et spesielt ansvar for å inkludere de som står utenfor. 25 % av ungdom sier at de strever med ensomhet, så det er stort behov for å bygge inkluderende fellesskap, sier Landmark. 

Hva ønsker du å drive med?

Forandringhuset tilbyr den fritidsaktiviteten som en gitt ungdom ønsker å drive med. Det kan dreie seg om dansegrupper, kor, å lage og spille inn sin egen musikk i et musikkstudio, matlagingskurs, å drifte en kafe, å drive med dataspill eller å se på film eller fotballkamper sammen.  

Forandringshusene sørger for det meste og ofte viser de videre til aktiviteter som andre frivillige organisasjoner driver med. Samarbeid med andre aktører er viktig. Koret på Forandringshuset på Grønland ble startet i samarbeid med Ung i Kor. I Haugesund er det mange barn som har fått øynene opp for Speidern. I Loddefjord samarbeider man med Good Gaming Bergen for å skape møteplasser for gamere. 

– Det viktigste for oss er ikke at barn og unge skal bli med i Forandringshusets aktviteter, men at de skal finne noe å engasjere seg i og et sted å finne tilhørighet. Da er det helt naturlig å koble dem på aktiviteter i regi av andre aktører. 

Speile de man ønsker å nå 

Forandringshusene jobber systematisk med å gjenspeile demografien der de jobber. For å få til dette er Landmarkopptatt av barn og unge finner rollemodeller blant Forandringshusenes ansatte og frivillige. Derfor er mangfold helt avgjørende.  

– Det begynte å skje noe med vårt arbeid med de mest utsatte gutta på Grønland etter at vi ansatte to dyktige og engasjerte 18-19 åringer som hadde relasjoner og kjennskap til miljøene vi rekrutterte fra. Det å ha rollemodeller du kan kjenne deg igjen i er avgjørende viktig for å skape tro på at du kan få til endring, sier Landmark. 

I tillegg driver Forandringshusene lederutviklingsprogrammer hvor de bevisst rekrutterer fra ulike miljøer. For å finne gode kandidater samarbeider Forandringshuset på Grønland med lærere og helsesøstere på skoler i nærmiljøet, med uteseksjonen og med fagetater i bydelen. I Drammen samarbeider man med DNT, med kirka og moskeen.  

– Vi skal rekruttere både elevrådslederne og drop-outs med engasjement. Vi vil utvikle et mangfold av ledere for å speile et mangfold av barn og unge. Vi er ikke best på inkludering, og ikke i kontakt med alle de ungdommen vi har tilbud til. Derfor er det viktig for oss å være radikale på samarbeid med andre aktører som kjenner disse unge menneskene. 

Forandringshuset drives av KFUK-KFUM i partnerskapet med svenske Frysehuset. Fryshuset har 30 års erfaring med inkludering og myndiggjøring av unge i risikosonen for utenforskap.

– Frysehuset er ledende innen inkluderingsarbeid i Eruopa. De heter Frysehuset fordi det første huset de åpnet ble startet i et gammelt fryselager, sier Landmark. 

– I dag engasjerer de 40.000 barn og unge i Sverige i dag. Før vi visste hva Forandringshuset skulle bli besøkte vi Frysehuset, fortsetter Landmark. 

Frysehuset driver virksomheter rundt om i hele Sverige og har de siste årene jobbet i partnerskap med andre organisasjoner verden rundt med mål om at flere ungdom skal få muligheter til å engasjere seg og skape et godt liv. Alle virksomheter, konsepter og metodikk som er utviklet på Fryshuset, er tilgjengelig og tas i bruk av Forandringshuset i en norsk kontekst. 

– Vi tror ikke det er nødvendig å finne opp kruttet på nytt, det handler heller om å samle gode krefter for å nå felles mål, sier Landmark.

Barrierer for deltakelse 

Øivind ser flere barrierer for deltakelse. Det dreier seg om alt fra økonomi til  kulturforskjeller.
– Det er gratis å delta på alle våre aktiviteter. Vi er også ansvarlige for kostnader knyttet til deltakelse, for eksempel sko, klær eller sovepose til en hyttetur. Vi organiserer også transport til og fra en aktivitet der dette er en barriere, sier Landmark.
– Ofte er utfordringen å kommunisere tydelig at det ikke finnes en deltakeravgift eller andre utgifter knyttet til aktiviteten, men samtidig få fram at dette er et tilbud av god kvalitet. Ingen ønsker å gå på en gratis, men dårlig danseskole, sier Landmark.

Øivind mener også at organisasjonens vanetenkning kan være en barriere i inkluderingsarbeidet og at det derfor er viktig å jobbe med intern kultur for å være gode på inkludering. 

– Vi sier at åpener en av våre sentrale verdier og mener at vår aktivitet skal være åpen og tilgjengelig for alle unge uavhengig av kjønn, seksuell- og religiøs identitet, etnisitet, nasjonalitet og økonomisk situasjon. På alle disse områdene finnes det barrierer for deltakelse, og de barrierene får vi først gjort noe med når vi innser at det er vi som allerede er en del av fellesskapet som må bli bevisste på disse og ta ansvar for å fjerne dem.
– Jeg mener at vilje til endring er en forutsetning for å få til inkludering i en organisasjon, den viljen må vi skape, avslutter Landmark.

Tre verktøy Øivind tenker har overføringsverdi til andre organisasjoners inkluderingsarbeid: 

  1. Aktivt rekruttere rollemodeller for de man ønsker å inkludere. 

  2. Radikal tilnærming til samarbeid med andre organisasjoner og aktører. 

  3. Fokus på verdier og formål. Forandringshuset formål er å kjempe for alle unges rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker, det er dette som er det sentrale i arbeidet og som vi må holde fokus på, all aktvitet skal bidra til dette. Oppdraget må være enkelt å forstå.