Inkluder flere i din organisasjon

Vil du inkludere flere i din organisasjon? Med bakgrunn i erfaringene fra våre medlemsorganisasjoner har vi følgende anbefalinger:

Finn og unngå tersklene

Tenk over hva som kan være terskler for deltagelse i organisasjonen deres. Da kan dere lettere unngå disse og være forberedt på å finne løsninger.

Eksempler på terskler:

  • Unngå at språk, organisasjonskultur, matvaner eller aktiviteter skaper barrierer.
  • Unngå at krav og forventninger til hva foresatte skal stille opp med blir en terskel for barn og unges deltakelse.

Vis mangfold

Synliggjør at alle kan delta i organisasjonen, uavhengig av bakgrunn, økonomi, funksjonsevne eller utdanning. Det er lettere å bli med om du føler at du blir invitert og er velkommen som du er.

Tenk økonomi

Økonomi er en av de vanligste grunnene til at folk ikke kan bli med:

  • Tenk over hva som gjør at aktiviteter koster. Se etter muligheter for å redusere kostnadene og unngå at utgifter til utstyr, reiser og billetter hindrer deltagelse.
  • Se etter muligheter for å tilby gratis eller billige aktiviteter for å skape arenaer som er mest mulig åpne for alle.
  • Legg til rette for at kostnadsnivået i organisasjonen jevnlig blir tatt opp som et tema for å avdekke økonomiske terskler og muligheter for å løse disse.

Snakk med de det gjelder

Spør de dere ønsker å legge til rette for, hva som skal til for at de kan delta. De vet best.

Samarbeid med kommunen

Etabler kontakt med kommunen. Samarbeid kan gjøre tilbudene deres mer synlig, og dere kan få mer informasjon om hvordan dere kan bidra til at flere kan delta.

Verktøy og tjenester:

Frivillighet Norge har laget en rekke verktøy som kan hjelpe deg med inkludering:

  • Inspirasjonsbank
  • Workshop om inkludering
  • Informasjonsmøte om frivillighet

Les mer om de ulike verktøyene her

Noen andre sider:

Frivillig.no
Rekrutter frivillige på frivillig.no og nå ut til folk dere ikke allerede kjenner

Allemed.no
Les om inkludering av barn og unge