Hvordan inkludere?

Hva er inkludering?

Inkludering handler i stor grad om trygghet. Det er når man føler seg trygg at man oppsøker, eller gjenoppsøker, et miljø. Det kan være spesielt viktig om man ikke kjenner til frivilligheten i Norge fra før.

Råd til frivillige organisasjoner

Frivilligheten er en fantastisk arena for inkludering, men det betyr ikke at det ikke er utfordringer. Basert på erfaringene til organisasjonene som har bidratt til inspirasjonsbanken har vi samlet råd og tips til frivillige organisasjoner her. 

Råd til kommuner

Kommunen kan hjelpe frivilligheten gjennom store og små tiltak. Les hva organisasjonene sier vil hjelpe

Verktøy og tjenester

Frivillighet Norge har laget en rekke verktøy som kan hjelpe deg med inkludering:

  • Inspirasjonsbank
  • Workshop om inkludering
  • Informasjonsmøte om frivillighet

Les mer om de ulike verktøyene her